Verhoging thuiswerkvergoeding maanden april, mei en juni

18/03/2021

Goed nieuws voor de structurele thuiswerkers. De RSZ heeft beslist de thuiswerkvergoeding voor de maanden april, mei en juni te verhogen van 129,48 euro naar 144,31 euro!

 

Echter mag je deze forfaitaire thuiswerkvergoeding alleen toepassen bij structureel thuiswerk. Dit houdt in dat je werknemer minimaal 1 werkdag per maand thuiswerk verricht. Hierbij kan het gaan om 1 volledige werkdag, 2 halve dagen of zelfs meerdere uren verspreid over één maand.

Ook cumulatieve vergoedingen zijn sinds 1 maart 2021 toegestaan. Zo mag je boven op de vergoeding van 129,49 euro een vergoeding voor gebruik van eigen internetverbinding toekennen. Deze mag maximaal 20 euro per maand bedragen. Eveneens gebruik van eigen computer en bijhorende randapparatuur kan vergoed worden aan 20 euro per maand. Ten slotte kan je ook een vergoeding toekennen voor gebruik van eigen printer/scanner of 2de scherm. Het forfaitaire bedrag hiervoor bedraagt maximaal 5 euro per maand per item, wat neerkomt op 10 euro per maand.

Samengevat mag je dus boven op de thuiswerkvergoeding volgende forfaitaire vergoedingen toekennen:

  • 20 euro per maand voor internetverbinding en/of abonnement
  • 20 euro per maand voor gebruik van eigen computer en bijhorende randapparatuur
  • 5 euro per maand voor het gebruik van een 2de scherm en 5 euro per maand voor gebruik van eigen printer/scanner

De maandelijkse forfaitaire vergoeding is vrij van belasting en RSZ-bijdragen.

 

Nieuwe ficheverplichtingen vanaf 2022!

Omdat deze omstandigheden uitzonderlijk zijn, zal er vanaf inkomstenjaar 2022 een nieuwe ficheverplichting gelden. Welke veranderingen zullen doorgevoerd worden vind je hier terug.