Subsidies voor aanwerving van een jongere of oudere werknemer

25/03/2021

Zowel oudere als jongere werknemers hebben het vaak niet makkelijk met werk te vinden. Om die reden krijg je als Vlaams bedrijf dan ook stevige RSZ-voordelen bij aanwerving van een ‘oudere’ of ‘jongere’ werknemer.

 

Oudere werknemer

Indien je werknemer zich in de leeftijdscategorie 58 tot 60 jaar bevindt, bedraagt de vermindering 600 euro. Bij werknemers ouder dan 60 jaar bedraagt de RSZ-vermindering 1.500 euro. Indien er minder dan 80% gewerkt wordt, worden deze bedragen aangepast aan de tewerkstellingsbreuk!

Opgelet: dit zijn de bedragen die gelden in Vlaanderen.

 

Jongere werknemer

Hierbij gaat het om werknemers jonger dan 25 jaar zonder diploma secundair onderwijs. Valt je werknemer binnen deze categorie, dan moet je gedurende 2 jaar geen RSZ-bijdragen betalen!

 

Belangrijk! Het maakt niet uit waar de werknemer woont, zolang hij in Vlaanderen werkt gelden bovenstaande voordelen.