Nieuwe cao voor telewerk

11/03/2021

Op 26 januari 2021 werd de cao omtrent verplicht telewerk afgesloten. De bepalingen in deze cao gelden enkel voor ondernemingen die nog geen specifieke regeling hadden uitgewerkt voor 1 januari 2021. Heeft jouw onderneming ook nog geen specifieke regeling omtrent structureel of occasioneel telewerk op poten gezet? Kortom, dan geldt voor jou cao nr. 149. Hieronder vind je de belangrijkste bepalingen terug:

 

Basisprincipes van telewerk

Allereerst worden in de cao de basisprincipes omtrent telewerk vastgelegd. Zo moet jouw onderneming afspraken maken rond de terbeschikkingstelling van het nodige materiaal en de bijkomende verbindingskosten. Eveneens moet jij als werkgever duidelijke afspraken maken rond de manier van controle op de resultaten of de uitoefening van het werk. Ook benadrukt de cao dat er een duidelijke regelgeving moet worden opgesteld over de bereikbaarheid van de telewerker. Denk eraan dat je een duidelijk onderscheid maakt tussen telewerk en het privéleven van de werknemer!

 

Vergeet zeker niet het welzijn van je werknemers!

De nieuwe cao bevat naast de basisprincipes ook een luik betreffende het beleid voor welzijn van de telewerker. Als werkgever ben jij dus verplicht:

  • De telewerker te informeren over preventiemaatregelen met betrekking tot de aanpassing van de werkomgeving en de beschikbare ondersteuning op vlak van informatica
  • Je werkgever te voorzien met contactgegevens van de personen die ondersteuning kunnen bieden

Naast informatieverplichtingen ben je als werkgever ook verantwoordelijk voor het psychosociaal risico verbonden aan telewerk. Zo vermeldt de cao dat de werkgever passende maatregelen moet treffen om een zekere verbondenheid tussen werknemer en onderneming te behouden.

Eveneens moet de onderneming rekening houden met “kwetsbare telewerkers”. Dit zijn werknemers die door hun persoonlijke situatie bijkomende spanningen ondervinden. Een oplossing hiervoor is bijvoorbeeld het inplannen van momenten dat de werknemer op kantoor mag werken.

Ter info: het blijft in elk geval mogelijk om een beleid van onbepaalde duur uit te stippelen op basis van de cao met betrekking tot structureel telewerk (cao nr. 85)