Meer geboorteverlof voor de vaders en meeouders!

19/02/2021

Goed nieuws voor alle vaders en meeouders wiens zoon of dochter na 1 januari 2021 werd geboren. De duur van het geboorteverlof is namelijk opgetrokken naar 15 dagen. Dit is een groot verschil tegenover vorig jaar toen de duur nog maar 10 dagen bedroeg.

 

Om recht te hebben op geboorteverlof moet er een wettelijke afstammingsband zijn tussen de werknemer en het kind. Verder gelden de volgende regels:

  • De werknemer is niet verplicht het geboorteverlof op te nemen.
  • Eveneens wijkt, zoals in de vorige regeling, de duur van het verlof niet af bij de geboorte van een tweeling.
  • Tot slot heeft elke werknemer, ongeacht zijn arbeidsregime (voltijds of deeltijds) er recht op 

 

Wie betaalt de werknemer tijdens het geboorteverlof?

De eerste 3 dagen dat de werknemer afwezig is op zijn werk zal de werkgever moeten betalen.

De 12 dagen daaropvolgend kosten niets voor de werkgever. Voor die periode ontvangt de werknemer een uitkering van zijn mutualiteit.

Wat betreft die uitkering:  hiervoor krijgt hij 82% van zijn tot de loongrens begrensde brutoloon.

 

Belangrijk om te weten: de werknemer geniet ook bij deze nieuwe regeling van een ontslagbescherming die ingaat op het ogenblik van de wens tot het opnemen van het geboorteverlof tot 3 maanden hierna.