Kan ik de firmawagen vervangen door een andere premie?

25/03/2021

Het komt misschien niet bekend voor, maar heb je al eens gehoord van het mobiliteitsbudget? Zo nee, dan ben je niet alleen.

Het mobiliteitsbudget is een brutopremie die jij als werkgever kan uitkeren aan een werknemer ter vervanging van de bedrijfswagen. Echter kan niet iedereen dit doen. Om te vallen onder het toepassingsgebied van het mobiliteitsbudget moet je:

  • Als werkgever op het moment dat je de maatregel invoert minstens 3 jaar ononderbroken bedrijfswagens aanbieden.

Eveneens moet de werknemer voldoen aan bepaalde voorwaarden, zo moet hij:

  • op de moment van de aanvraag al minstens 3 maanden ononderbroken over een bedrijfswagen beschikken of daarvoor in aanmerking komen
  • in de 3 jaar voorafgaand minstens 1 jaar over een firmawagen beschikt hebben of daarvoor in aanmerking gekomen zijn

Belangrijk te vermelden is dat je niet verplicht bent de mogelijkheid tot het mobiliteitsbudget aan te bieden.

 

Spaar ik hier iets mee uit?

Het antwoord hierop is kort gezegd, neen. Je bespaart niets door te opteren voor de brutopremie in plaats van de firmawagen. Het mobiliteitsbudget komt immers overeen met de jaarlijkse kost van de bedrijfswagen. Een voorbeeld hieronder ter verduidelijking:

Stel je werknemer heeft recht op een firmawagen van 30.000 euro. De totale kostprijs voor deze wagen is 7.500 euro per jaar, wat dan ook meteen het budget is dat de werknemer jaarlijks ter beschikking krijgt.

Nu heeft hij recht op een brutopremie van 7.500 euro per jaar. Maar hoe kan je werknemer deze besteden?

 

Binnen het wettelijke kader zijn er 3 opties:

  1. hij kiest voor een milieuvriendelijkere wagen
  2. hij kiest voor een duurzamer vervoersmiddel (bv. fiets of openbaar vervoer)
  3. hij ontvangt het restsaldo in cash

 

Stel de werknemer kiest voor een abonnement voor het openbaar vervoer. In totaal kosten zowel trein als bus 1.500 euro. Er schiet dan nog 6.000 euro bruto over die je kan uitkeren. Op dit restbedrag betaal je geen bedrijfsvoorheffing, maar wel een verhoogde sociale zekerheidsbijdrage van 38,07%. Netto krijgt de werknemer dan nog 3.715,8 euro uitgekeerd.

Het gehele budget is een volledig aftrekbare beroepskost. Dit is niet het geval als de werknemer recht heeft op een firmawagen met brandstof!

 

Heb je nog vragen over het mobiliteitsbudget, dan kan je ons altijd contacteren.