Grensbedrag loonbonus 2021

02/02/2021

De bedragen voor niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen voor 2021 zijn gekend!

 

Sinds 2008 zorgt het systeem van niet-recurrente, resultaatsgebonden voordelen, a.k.a. loonbonus CAO 90, ervoor dat jij als werkgever voordelig bonussen kan toekennen. Vorig jaar bedroeg de maximumgrens voor dit bedrag 3.413€. Begin dit jaar werd dit bedrag verhoogd naar 3.447€ bruto per jaar per werknemer.

 

Zolang je deze maximumgrens niet overschrijdt, betaal je enkel solidariteitsbijdragen (33% voor de werkgever en 13,07% voor de werknemer). Deze bonus is aldus vrijgesteld van bedrijfsvoorheffing en belastingen, maar blijft wel fiscaal aftrekbaar voor een bedrag van 2998€.

 

Kleine tip: de bedragen die we hier benoemen zijn maximumbedragen en dus geen verplicht bedrag. Onder dit maximumbedrag kan je dus vrij kiezen hoeveel bonus je juist zou willen toekennen.