Geen wettelijke vakantierechten opgebouwd? Dan zijn er nog deze opties!

12/05/2021

Vakantie, iedereen kijkt er wel naar uit! Het kan echter gebeuren dat je geen rechten hebt opgebouwd tot betaalde vakantie, bv wanneer je in 2020 nog niet werkzaam of werkloos was, afgestudeerd bent en je pas in 2021 bent beginnen werken, ... 

Het is namelijk zo dat al wat je gewerkt hebt in 2020, zal bepalen hoeveel betaalde vakantie je in 2021 kan opnemen. 

Toch zijn er nog opties voor om vakantie op te nemen: 

 

Afgestudeerd in 2020? Dan kan je recht hebben op Jeugdvakantie. Hierbij worden de wettelijk opgebouwde dagen nog aangevuld tot aan het volwaardige aantal, nl. 20. Op deze dagen krijg je geen volwaardig loon, maar een uitkering. 

Ouder persoon & deels werkloos geweest in 2020? Dan kan je beroep doen op Seniorvakantie. Ook hier worden het opgebouwd aantal dagen aangevuld tot 20 en krijg je een uitkering op de dagen die je opneemt als Seniorvakantie. 

 

Europese vakantie is dan weer bedoeld voor werknemers die (opnieuw) zijn beginnen werken. Hierbij kan je vakantie nemen op basis van wat je op die moment reeds gewerkt hebt. Vanaf de 3 maanden dat je werkt, heb je 5 vakantiedagen opgebouwd om in hetzelfde jaar nog op te nemen. Per maand die nog volgt, komen er telkens 2 dagen bij. 

Omdat je op die moment natuurlijk ook rechten opbouwt voor het volgende jaar, kan je dit enkel maar toepassen in het eerste jaar dat je begint te werken. 

Opgelet: het vakantiegeld dat deze dagen dekt, wordt in het volgende jaar wel verrekend op jouw vakantiegeld. 

 

Zijn geen van de 3 bovenstaande voor jou een optie? Dan kan je het nog altijd bespreken met je werkgever of je even onbetaalde vakantie mag opnemen. 

In principe schorst dit wel de opbouw van jouw rechten naar volgend jaar toe, dus bespreek dit zeker met jouw werkgever vooraleer je dit vraagt om toe te passen.